– Lej dit fest telt i top kvalitet hos os

Lejebetingelser

Lejebetingelser for telte og udstyr fra Ringkøbing Teltudlejning

 

§

Ansvar:
Det lejede udstyr er brandforsikret af udlejer, men ikke forsikret mod hærværk, tyveri og stormskader. Lejeren har hele ansvaret for det lejede, indtil det lejede afhentes/returneres efter endt brug.

Lejeren har pligt til at holde sig orienteret om vejr-/vindforhold. I kraftig blæst, kuling eller storm, skal teltet være under konstant opsyn.
Teltet må ikke forlades uden at være lukket helt til.
Teltet skal holdes stramt og opspændt.
Bortkommet, stjålet eller beskadiget materiel erstattes af lejeren til gældende dagspris.
Bordplader må ikke bruges som gulv.
Søm og skruer må ikke bruges i gulv- eller bordplader.

Ansvar over for kommunen, brandinspektøren (ansøgninger, tilladelser m.m.) påhviler alene lejeren.
Pladsen skal være ryddet og medhjælperne klar.
Lejer må kun nedtage telt efter aftale med udlejer.

§

Hvis der opstår skader, som f.eks. spor i græsplænen, ødelagte fliser ved kørsel eller andre skader, som kan opstå ved levering / afhentning, er vi ikke erstatningspligtige for skaden.

Lejer skal kontrollere, at telt osv. kan være på opstillingspladsen, inden opsætningen. Hvis der er problemer i det, kontakt da os, og vi besigtiger pladsen sammen.​

Vedr. leje af borde og stole:

Borde og stole leveres vaskede / aftørret og gennemset for fejl og mangler. Skulle det ske at der er noget galt skal vi gøres bekendt med det før ibrugtagning. 

Efter leje af borde og stole skal ALLE borde vaskes af med opvredet klud, stole som evt er beskidte skal ligeledes tørres / vaskes af. Hvis der bliver leveret beskidte borde/ stole tilbage vil der blive pålagt gebyr på fakturaen.

§

Force majeure I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, storm, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, som forhindrer eller vanskeliggør teltes opstilling, udsættes opstillingen eller nedtagningen, uden ansvar for udlejeren så længe denne tilstand varer.

Lejebetingelser

Lejebetingelser

Ringkøbing Teltudlejning ApS

Novej 50 - 6950 Ringkøbing